Koncovky průmyslových hadic

Jedná se o armované hadice (hadice s koncovkami) značky Semperflex. Hadice jsou pomocí nejmodernějších technologií opatřeny armami (koncovkami), takže je konečný uživatel snadno připojí ke svému zařízení. Armované hadice dodáváme pouze formou zakázkové výroby. Pro správné určení typu armované hadice je potřeba znát zejména způsob, nebo účel použití armované hadice (médium – voda, hydraulická kapalina, vzduch apod.), délku hadice (myšleno potřebná délka hotového výrobku – tj. včetně koncovek), a typ koncovek včetně velikost závitu (u úhlových koncovek pak také jejich úhel vzájemného natočení)

AGM

závitový spojovací čep, konec hrdla pod převlečnou maticí s kuželovým otvorem 60°, s rozměry závitu v lehké řadě a velmi lehké řadě

AGMF

závitový čep s čelní těsnící plochou přímou pro ploché těsnění

AML

závitový spojovací čep s těsnící plochou pro ploché těsnění v místě zápichu závitu

BEL

trubková koncovka, určená pro závitkové spojení s převlečnou maticí a zářezným kroužkem, pro kuželový otvor 24°, s rozměry závitu v lehké řadě

DKL

koncovka s převlečnou maticí a kuželkou pro těsnící kužel 24°, s rozměry kužele a závitu v lehké řadě

DMF

koncovka s převlečnou maticí a čelní těsnící plochou přímou pro ploché těsnění, s rozměry závitu v lehké řadě

OBJÍMKA NÍZKOTLAKÁ

objímka pro nízkotlaké hadice

RN

koncovka s okem, stavitelná přípojka jednostranná