Zaměřujeme se hlavně na průmyslové hadice značky Sempeflex Optimit

SEKO ZP, s.r.o.SEKO ZP, s.r.o. - průmyslové hadice, outsourcing

  • Hadice pro potraviny – hadice pro nápoje, hadice pro pitnou vodu, hadice pro mlékárenské sběrné vozy, hadice pro sila, hadice pro potraviny obsahující tuky.
  • Hadice pro abrasivní materiály – hadice pro tryskání pískem, hadice pro dopravu maltových směsí, hadice pro betonová čerpadla, hadice pro sila, hadice pro čistící vozy.
  • Hadice pro oleje – hadice k autocisternám, hadice k benzinovým čerpadlům, hadice pro víceúčelové použití.
  • Hadice pro dopravní prostředky – brzdové hadice, chladičové hadice, benzínové hadice, naftové hadice.
  • Hadice pro páru a horkou vodu – parní hadice, horkovodní hadice.
  • Hadice pro chemikálie – široká škála chemikálií a odolnost hadic vůči nim je zobrazena v tabulce chemických odolností, kterou vám rádi zašleme na vyžádání.
  • Hadice pro vodu – hadice pro proplachování kanalizace, hadice na fekálie, víceúčelové hadice, naplocho svinutelné hadice, požární hadice, zahradní hadice.
  • Hadice pro stlačený vzduch
  • Hadice pro plyny – hadice pro svařování, hadice kyslíkové, pro acetylen, propan butan, LPG, zemní plyn, propan-butan.